Trang Chủ Sự kiện chuyên đề nói lắp, nói ngọng

Sự kiện chuyên đề nói lắp, nói ngọng

Các sự kiện thường niên của trung tâm Luyện Giọng Nói Hay - trung tâm đi đầu trong điều trị giọng nói tại Việt Nam. Liên tục diễn ra hàng tháng, hàng tuần tại Hà Nội. Tương lai sẽ có tổ chức tại Hồ Chí Minh và các địa điểm khác.

Không có bài viết nào để hiển thị

NỘI DUNG XEM NHIỀU: