12

Cô Thùy Dung

Giám đốc đào tạo

Đỗ Thùy Dung chuyên gia chỉnh sửa ngôn ngữ, sửa nói ngọng, giọng địa phương

tốt nghiệp loại Giỏi Trường Đại Học Sư Phạm 1 Hà Nội chuyên ngành ngôn ngữ học. 

Cô có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững vàng trong lĩnh vực chỉnh sửa giọng nói.

Trong những năm qua cô đã giúp đỡ hàng nghìn người khỏi nói ngọng, giọng địa phương tự tin bứt phá trong giao tiếp.

Cô là giám đốc đào tạo Trung Tâm: “Luyện Giọng Nói Hay” TT Chữa Nói Ngọng Chất Lượng Số 1 Việt Nam.

Các Thành Viên Khác