Câu chuyện của chúng tôi

It is a long established fact that a reade.

55000
Người theo dõi
60
Bài giảng chất lượng
2240
Học viên tham gia
4
Khóa học đóng gói

“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.”

Co-founder Luyện Giọng Nói Hay

Chúng tôi là ai

Là những người trẻ yêu giáo dục. Và đem giáo dục ngôn ngữ đến người Việt trên khắp 63 tỉnh thành và du học sinh khắp 5 châu.

Chúng tôi làm gì

Thực hiện các dự án, công trình phục vụ cộng đồng người Việt trong nước và quốc tế về vấn đề ngôn ngữ học. Chữa nói lắp, nói ngọng, giọng địa phương…

Đội ngũ của trung tâm

Những người đóng góp chính

11

Cô Ngọc Mến

Giám đốc trung tâm
Cô Thùy Dung

Cô Thùy Dung

Giám đốc đào tạo