logo vintalk

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CLB

I. Giới thiệu chung về CLB “Luyện Giọng Nói Hay” 

    1. Tên gọi của Câu lạc bộ

 • Tên gọi: Câu lạc bộ Luyện Giọng Nói Hay
 • Đợn vị tổ chức: Trung tâm “Luyện Giọng Nói Hay”
 • Địa điểm sinh hoạt: Tầng 2, Số 1070 Đường Láng, Láng Thượng, Hà Nội.
 • Ngày chính thức thành lập CLB: Ngày 24/10/2018

    2. Mục đích của CLB:

 • Xây dựng một môi trường luyện tập dành riêng cho các học viên đã từng học khóa “Chữa Nói Lắp” tại trung tâm “Luyện Giọng Nói Hay”.
 • Tổ chức để ôn tập lại kiến thức đã được học và thực hành luyện tập để có một giọng nói trôi chảy và tự tin bứt phá trong giao tiếp dưới sự hướng dẫn và kèm cặp của cô Nguyễn Ngọc Mến.
 • Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về luyện giọng ăn nói trôi chảy và tự tin giao tiếp.
 • Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về luyện giọng
 • Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích, giúp đỡ nhau cùng đi lên

II. Hoạt động của CLB “Luyện Giọng Nói Hay”

 1. Nguyên tắc hoạt động của CLB
 • CLB hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các học viên cũ đã từng học tại Trung tâm “Luyện Giọng Nói Hay”
 • CLB hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chủ nhiệm, chịu sự quản lý, giám sát và quyết định trực tiếp của Lãnh Đạo Trung tâm “Luyện Giọng Nói Hay”.
 1. Hình thức hoạt động của CLB
 • CLB hoạt động vào tất cả các ngày trên hình thức online và gặp mặt offline vào ngày chủ nhật cuối cùng hàng tháng (trừ ngày lễ, Tết)
 • CLB tập hợp một khoản kinh phí (đóng góp của thành viên hoặc được tài trợ)
 • CLB thành lập một Forum chính thức được quản lý chặt chẽ trên group của CLB để các thành viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

III. Tổ chức và điều hành CLB 

 • Chủ nhiệm CLB: Cô_Nguyễn Ngọc Mến – SĐT: 0981.765.383
 • Phó chủ nhiệm CLB: Anh_Nguyễn Thành Nam – SĐT: 0973.006.457

IV. Thành viên của CLB và các quy định về thành viên

 1. Điều kiện làm thành viên CLB
 • Học viên đã từng tham gia khóa huấn luyện “Chữa Nói Lắp” tại trung tâm “Luyện Giọng Nói Hay”
 1. Quyền lợi của thành viên CLB
 • Được tham gia vào các hoạt động chính thức của CLB.
 • Được tư vấn, giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình luyện tập
 • Được tham gia các chương trình để nâng cao kỹ năng luyện giọng và phát triển tiềm năng con người.
 • Có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng CLB.
 1. Nghĩa vụ của thành viên CLB
 • Tích cực tham gia các hoạt động của CLB.
 • Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng CLB thực sự là ngôi nhà thứ 2
 • Tham gia các chương trình sinh hoạt của CLB
 • Đóng phí thành viên đầy đủ.

Đăng ký vào làm thành viên CLB: TẠI ĐÂY

Tài trợ bởi: Trung Tâm "Luyện Giọng Nói Hay"
Website: cachchuanoingong.com
Facebook Giảng Viên: fb.com/cachchuanoilap